Poland

Home > Poland

Vegan Words

Share With:


English Polish Pronunciation
Vegan Weganin / Weganka Weganin (M)/ Weganka (F)
Vegan Food Wegańskie Jedzenie Weganskie Jedzenie
I am Vegan Jestem Weganinem Jestem Weganinem
Vegetarian Vegetarian Wegetarianin / Wegetarianka
Plant Based Food Żywność na Bazie Roślin Zywnosc na Bazie Roslin
No Animal Products Bez Produktów Zwierzęcych Bez Productow Zwierzecych
Meat Mięso Mieso
Fish Ryby Ryb
Eggs Jajka Jajka
Milk Mleko Mleko
Cheese Ser Ser
Dairy Products Produkty Mleczne Produkty Mleczne
Butter Masło Maslo
Honey Miód Miod
Leather Skóra Skora
Feathers Feathers Pióra
Wool Wełna Welna
Silk Jedwab Jedwab
Yes Tak Tak
No Nie Nie

Traveling Around the World, the Vegan Way

  • fb-logo
  • instagram
  • youtube

The Veganary © 2021. All rights reserved