Vegan Words

Share With:


English Tagalog Pronunciation
Vegan Vegan Vegan
Vegan Food Vegan na pagkain Vegan naPagkain
I am Vegan Ako ay Vegan Ako ay Vegan
Vegetarian Vegetarian Vegetarian
Plant Based Food Plant Based Food Plant Based Food
No Animal Products Walang Mga Produkto Ng Hayop Walang Mga Produkto Ng Hayop
Meat Karne Karne
Fish Isda Isda
Eggs Itlog Itlog
Milk Gatas Gatas
Cheese Keso Keso
Dairy Pagawaan Ng Gatas Pagawaan Ng Gatas
Butter Mantikilya Mantikilya
Honey Honey Honey
Leather Katad Katad
Feathers Mga Balahibo Mga Balahibo
Wool Lana Lana
Silk Sutla Sutla
Yes O'o O'o
No Hindi Hindi

Traveling Around the World, the Vegan Way

  • fb-logo
  • instagram
  • youtube

The Veganary © 2021. All rights reserved